Rakovina krvi si nevyberá. Ani podľa veku, ani podľa životosprávy.

Mobilno-webová informačná platforma Allivia však pre onkohematologických pacientov vyberá relevantné a na mieru šité informácie ohľadom ich liečby a prežívania.

78 %

onkohematologických pacientov reportovalo, že potrebujú viac informácií ohľadom liečebných možností

Zdroj: Lymphoma Coalition Global Patient Survey on Lymphomas and CLL, July 2020, Country report for Slovakia, dostupné: www.lymphomacoalition.org

41 %

respondentov na Slovensku chcelo dodatočné informácie a hľadali informácie a podporu ihneď po diagnostikovaní.

Primárnymi zdrojmi informácií pre respondentov na Slovensku boli lekári a webové stránky.

Zdroj: 2018 Global Patient Survey on Lymphomas and CLL, Country report for Slovakia, dostupné www.lymfom.sk

iba

13 %

pacientov súhlasilo, že mali dobrý rozhovor so svojim doktorom ohľadom starostlivosti a liečebných možností.

Zdroj: Lymphoma Coalition Global Patient Survey on Lymphomas and CLL, July 2020, Country report for Slovakia, dostupné: www.lymphomacoalition.org

Lymfómy a leukémie majú spolu viac než 130 podtypov

Každý podtyp môže mať iný priebeh, iné príznaky a inú liečbu. Preto je potrebné zvoliť personalizovaný, individuálny prístup ku každému pacientovi – Alliviu.

Ako funguje Allivia

Allivia dokáže vďaka aplikácii a algoritmom selektovať, triediť a filtrovať relevantné informácie, ktoré sú pacientovi šité na mieru a na základe jeho vlastnej diagnózy. Užívatelia aplikácie, resp. pacienti, tak dostanú priestor robiť vedomejšie a správnejšie rozhodnutia o svojom zdraví.

Pomocou motivačných prvkov gamifikácie pripravíme pacientov na jednotlivé etapy cesty pacienta (línie liečby, transplantácia, CAR-T, watch and wait, remisia, relaps, survivorship), čím vytvoríme podporný prvok pre lekárov a zvýšime adherenciu k liečbe.

Prečo je Allivia pre pacientov dôležitá?

 • zníži dosah hoaxov, nepravdivých informácií a šarlatánskych zdrojov
 • obmedzí nie vždy odborného Dr. Googla
 • pacient dostane priestor venovať detailnejšiu pozornosť vlastnému podtypu ochorenia
 • prepája personalizovanú medicínu s personalizovaným prístupom

Personalizované informácie

Narastajúci počet prípadov rakoviny krvi si žiada okrem personalizovanej medicíny aj personalizované informácie. Do roku 2040 bude celosvetovo diagnostikovaných 1,9 mil. prípadov rakoviny krvi.

Aby bol personalizovaný spôsob liečby aplikovateľný a uchopiteľný aj samotnými pacientmi, potrebujú rovnako personalizované informácie.

Čo z platformy Allivia získajú pacienti?

Medicínske informácie

 • patient-friendly vysvetlenie procesov, liečebné terapie, manažment nežiadúcich účinkov, kontakty a referencie na špecialistov v regiónoch, výživa a pohyb

Ekonomicko-sociálne informácie

 • pracovné prostredie, sociálne zabezpečenie, starostlivosť o rodinu, manažment finančnej stability, vzťahy v spoločnosti

Psychologicko-emocionálnu podporu

 • interakcia psychoterapeuta pomocou psychofonetiky – rozpoznávanie emócii a ich spracovanie, načúvanie signálom vlastného tela, objavovanie zmyslov v živote a zdieľanie cesty a informácii s blízkym človekom

Komunitu alebo anonymitu

 • napojenie na reálnych sprievodcov, našich pacientskych dôverníkov, chatbot, anonymizovaný avatar

Na čo poslúži platforma ostatným?

Zber dát

 • kvalitatívnych aj kvantitatívnych ohľadom kvality života

Spätná väzba

 • hodnotenie a spokojnosť s poskytovanou starostlivosťou

Podklad pre výskum a rozhodovanie
Anonymizované dátové reporty pre tretie strany:

 • vedecké inštitúcie
 • stavovské organizácie
 • inštitúcie verejnej správy
 • neziskový sektor
 • think thanky

Podporte zrodenie Allivie a naštartovanie jej misie

Finančne

 • grantom
 • darom
 • pravidelnou podporou cez darujme.sk

Znalostná podpora

 • know how ochrana osobných údajov
 • know how dátový manažment
 • expertíza v personalizovanej medicíne

In-kind podporou

 • priestor v médiách
 • možnosť odprezentovať sa
 • produkty/zľavy pre užívateľov platformy ako odmenu
Menu